Man kan inte bortse från att en jakthund utsätts för en hel del risker i skogen. Riskerna att hunden kommer till skada är i regel ganska mycket större