Man kan inte bortse från att en jakthund utsätts för en hel del risker i skogen. Riskerna att hunden kommer till skada är i regel ganska mycket större för jakthunden än för en hund som bara går på kopplade promenader. Men vilka risker finns och hur kan man skydda sin jakthund?

Hunden springer bort

När hunden jagar kan det hända att den inte kommer tillbaka. Den kan villa bort sig eller så slutar den helt enkelt inte jaga. Det allra bästa är att ha en pejl med GPS på hunden. På så sätt kan man enkelt se var den tagit vägen.

Djur kan skada hunden

Det har blivit allt vanligare att vilda djur skadar jakthundar. Det kan vara vargar, lodjur, älgar eller vildsvin. Det finns speciella skyddande västar som ger hunden visst skydd. I övrigt är det viktigt att se till att hunden har en bra fysik och att den lär sig att läsa av de vilda djuren på ett bra sätt. Något helt skydd från djurattacker finns dock inte.

Faror i terrängen

En jakthund rör sig snabbt genom skogen. Det kan hända att den trampar snett, att den hoppar från en lite hög höjd eller att den fastnar i något. I regel blir skadorna inte så allvarliga, men det är en risk.