Lydnad är en annan form av hundtävling. Här tittar man helt enkelt på hur pass lydig och uppmärksam hunden är. Alla hundar behöver någon form av vardagslydnad. Det är till exempel viktigt att den kommer på inkallning och så vidare. Inom lydnadstävlingar tar man det dock ett steg längre.

Vad ska hunden kunna?

Lydnadstävlingar kan ha lite olika program och ställa olika krav på hunden. Det finns både nybörjartävlingar och mer avancerade sådana. I de enklare tävlingarna kan det handla om att hunden ska kunna sitta och ligga, att den ska kunna hämta en sak och om att den ska acceptera att bli lämnad ensam. Det kan också förekomma olika störningsmoment som hunden ska klara av att ignorera under tävlingen. Det finns också tävlingar i rallylydnad. Då står skyltar med olika kommandon uppställda längs en bana och hunden ska med dess förare klara alla skyltar. I rallylydnad ska både hunden och föraren utstråla glädje genom hela tävlingen inne på banan och kommandona ska utföras utan krångel. Något som är lite speciellt med lydnadstävlingar är att hunden inte får belönas under tiden man utför de olika uppgifterna, varken med klappar eller godis.