När man skaffar hund är det av yttersta vikt att man försäkrar den. Ibland är