Det blir allt populärare att skaffa hund under pandemin. Många känner sig ensamma när de