Det finns både renrasiga hundar och blandrashundar. En renrasig hund är en hund vars föräldrar och släkt kommer från en och samma ras. Hundarna avlas